માધ્‍યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના અદ્યતન ઠરાવો

માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાનીની નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતની તસવીર


માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાની ની નીતિ આયોગ અને એસ્પીરીનલ જિલ્લા અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાજપીપળા દ્વારા નિર્મિતિ સ્થાનિક લોકબોલી ના શબ્દકોશ નું વિમોશનની તસવીર

DIET RAJPIPA

જિલ્લા કક્ષાએ સુંદર કામગીરી કરવા બદલ માનનીય શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ દ્વારા પ્રમાણપત્ર લઈ રહેલા ડાયેટ પ્રાચાર્ય શ્રી એમ.જી.શેખ

મારો સન્દેશ

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,રાજપીપલાના બ્લોગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે.- શ્રી એમ.જી.શેખ. પ્રાચાર્ય (નાયબ નિયામક) રાજપીપલા

Tuesday, 25 August 2015

Friday, 10 July 2015

જિલ્લા કક્ષાની શૈક્ષણિક સંકલન બેઠકમાં હાજરી આપતા સર્વે મહાનુભાવોના ફોટો દર્શન


 જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન  રાજપીપળા,જિ-નર્મદા
 જિલ્લા કક્ષાની શૈક્ષણિક સંકલન બેઠકમાં હાજરી આપતા ડાયેટ પ્રાચાર્યશ્રી,એમ.જી.શેખ.સાહેબ,જિલ્લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી  એ.એસ.પટેલ સાહેબશ્રી,જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રીમતી પ્રર્યુશાબેન અને અન્ય મહાનુભાઓધોરણ ૬ થી ૮ માં કમ્પયુટર વિષયનો તાસ ફરજીયાત લેવા બાબત પરીપત્ર
ઉપચારત્મક કાર્યનુ સઘન મોનીટરીંગ કરવા બાબત પ્રા.શિ.નિયામાક સાહેબનો પરીપત્ર