માધ્‍યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના અદ્યતન ઠરાવો

માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાનીની નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતની તસવીર


માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાની ની નીતિ આયોગ અને એસ્પીરીનલ જિલ્લા અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાજપીપળા દ્વારા નિર્મિતિ સ્થાનિક લોકબોલી ના શબ્દકોશ નું વિમોશનની તસવીર

DIET RAJPIPA

જિલ્લા કક્ષાએ સુંદર કામગીરી કરવા બદલ માનનીય શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ દ્વારા પ્રમાણપત્ર લઈ રહેલા ડાયેટ પ્રાચાર્ય શ્રી એમ.જી.શેખ

મારો સન્દેશ

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,રાજપીપલાના બ્લોગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે.- શ્રી એમ.જી.શેખ. પ્રાચાર્ય (નાયબ નિયામક) રાજપીપલા

Monday, 25 April 2016

Saraswati Vandana

અહિયા ક્લિક કરો 

Friday, 22 April 2016

રાજ્યકક્ષાના એજ્યુકેશનલ ઈનોવેશન ફેરમાં ટીમ નર્મદા
ડાયેટ રાજપીપળા દ્વારા આયોજિત પ્રથમ એજ્યુકેશનલ ઈનોવેશન ફેર, ૨૦૧૬ની આછી ઝલક


IFIC (તાલીમ ) શાખા અંતર્ગત વાર્ષિક તાલીમની આછી ઝલક


સાયન્સ મેળા ના ઉદઘાટન આછી ઝલક વર્ષ-૨૦૧૫/૧૬CMDE શાખા તેમજ વાર્ષિક શ્રેષ્ઠ પ્રવૃતિઓની ઝલક

ઉપચારાત્મક કાર્ય કરતા ડાયેટ અધ્યાપકશ્રી એલ.જી. નીનામા

વિધાર્થીનીને પોત્સાહન ઇનામ આપતા ડાયેટ અધ્યાપકશ્રી એલ.જી. નીનામા

DRU શાખા અંતર્ગત ની વાર્ષિક શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિઓની ઝલક

HELP કાર્યક્રમ અંતર્ગત જિલ્લાની માધ્યમિક શાળા મુલાકાત તથા માર્ગદર્શન આપતા  અધ્યાપકશ્રી બી.એમ.વસાવા 


ફોક ડાન્સ સ્પર્ધામાં પ્રમાણપત્ર એનાયત 

ફોક ડાન્સ સ્પર્ધામાં કોલવણ હાઈસ્કુલનો રાજ્યમાં ત્રીજો નંબર

નર્મદા ઈ મેગેઝીન અંક નંબર-૫ ડાઉનલોર્ડ કરો ડાયેટ રાજપીપળા