માધ્‍યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના અદ્યતન ઠરાવો

માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાનીની નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતની તસવીર


માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાની ની નીતિ આયોગ અને એસ્પીરીનલ જિલ્લા અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાજપીપળા દ્વારા નિર્મિતિ સ્થાનિક લોકબોલી ના શબ્દકોશ નું વિમોશનની તસવીર

DIET RAJPIPA

જિલ્લા કક્ષાએ સુંદર કામગીરી કરવા બદલ માનનીય શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ દ્વારા પ્રમાણપત્ર લઈ રહેલા ડાયેટ પ્રાચાર્ય શ્રી એમ.જી.શેખ

મારો સન્દેશ

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,રાજપીપલાના બ્લોગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે.- શ્રી એમ.જી.શેખ. પ્રાચાર્ય (નાયબ નિયામક) રાજપીપલા

Monday, 29 January 2018

સાગબારા તાલુકાની નાની દેવરૂપેણ પ્રા.શાળાની મુલાકાત દરમ્યાન શાળામાં બનાવેલ સાયન્સ વિષયના રિસોર્સ સેન્ટરની મુલાકાત લેતા ડાયટ નર્મદાના પ્રાચાર્યશ્રી એમ.જી.શેખ


સાગબારા તાલુકાની મોટી દેવરૂપેણ પ્રા.શાળાની મુલાકાત લેતા ડાયટ નર્મદાના પ્રાચાર્યશ્રી એમ.જી.શેખ


સાગબારા તાલુકાની ભોરઆમલી પ્રા.શાળાની મુલાકાત દરમ્યાન શાળામાં બનાવેલ ઔષધી બાગને જોતા ડાયટ નર્મદાના આચાર્યશ્રી એમ.જી.શેખ

डी. एल. एड प्रथम साल के अभ्यासक्रम के सभी बुके डाउनलॉर्ड करे

सब्जेक्ट - 501-भारत प्राथमिक शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष्य  भाग - 1
सब्जेक्ट - 501-भारत प्राथमिक शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष्य भाग - 2
सब्जेक्ट - 501-भारत प्राथमिक शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष्य भाग - 3
सब्जेक्ट-502-प्राथमिक विधालयोमा शैक्षणिक प्रकिया भाग - 1
सब्जेक्ट-502-प्राथमिक विधालयोमा शैक्षणिक प्रकिया भाग - 2
सब्जेक्ट-502-प्राथमिक विधालयोमा शैक्षणिक प्रकिया भाग -3
सब्जेक्ट-502-प्राथमिक विधालयोमा शैक्षणिक प्रकिया भाग - 4
सब्जेक्ट-503-प्रराँभीक कक्षा मे भाषा शिखानी भाग - 1
सब्जेक्ट-503-प्रराँभीक कक्षा मे भाषा शिखानी भाग - 2
सब्जेक्ट-503-प्रराँभीक कक्षा मे भाषा शिखानी भाग - 3


Monday, 22 January 2018

कक्षा-6, 7,8 के सब्जेक्टो के लिए ऑप्शनल ई - प्रश्नबेंक सेमेस्टर - 2 डाउनलोड करे


कक्षा-8  के सब्जेक्ट के लिए  ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर - 2
कक्षा-8 इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-8 सोशीअल साइन्स सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-8 मेथ्‍स सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-8 गुजराती सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-8 साइन्स और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-7 के सब्जेक्ट के लिए  ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर - 2
कक्षा-7 इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-7 सोशीअल साइन्स सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-7 मेथ्‍स सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-7 गुजराती सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-7 साइन्स और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-6 के सब्जेक्ट के लिए  ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर - 2
कक्षा-6 इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-6 सोशीअल साइन्स सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-6 मेथ्‍स सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-6 गुजराती सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2
कक्षा-6 साइन्स और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल प्रश्नबेंक सेमेस्टर-2