માધ્‍યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના અદ્યતન ઠરાવો

માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાનીની નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતની તસવીર


માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતિ સ્મૃતિબેન ઈરાની ની નીતિ આયોગ અને એસ્પીરીનલ જિલ્લા અંતર્ગત નર્મદા જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાજપીપળા દ્વારા નિર્મિતિ સ્થાનિક લોકબોલી ના શબ્દકોશ નું વિમોશનની તસવીર

DIET RAJPIPA

જિલ્લા કક્ષાએ સુંદર કામગીરી કરવા બદલ માનનીય શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબ દ્વારા પ્રમાણપત્ર લઈ રહેલા ડાયેટ પ્રાચાર્ય શ્રી એમ.જી.શેખ

મારો સન્દેશ

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,રાજપીપલાના બ્લોગમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે.- શ્રી એમ.જી.શેખ. પ્રાચાર્ય (નાયબ નિયામક) રાજપીપલા

About DIET

The National Policy on Education (1986) clearly shifted the priority to elementary education emphasizing two aspects : (i) Universal Enrolment / universal retention of children up to 14 years of age and (ii) a substantial improvement in the quality of education. The improvement of quality of elementary education will to a large extent depend on the quality of teacher education; for this purpose the policy document envisages establishment of DIETs to organize Pre-service and In-service courses for elementary school teachers. As DIETs get established, sub-standard teacher education institutions will be upgraded or phased out. DIET-RAJPIPLA which was established in the year 1992 is one of the 19 DIETs of the Gujarat State.

Building

1
Room for Students
17
2
Common Room
01
3
Lodging Room
01
4
Kitchen
01
5
Beds
100
6
Cupboards
73
7
Bath Room
08
8
Toilets
12
9
Fans
30
10
Tube Lights
42
11
Gym Hall
00
12
Water Cooler
01
13
TV
01

No comments:

Post a Comment